Illustration personnelle : Hell Street

*Hell street* *Corbeau par Azaliya | Shutterstock *Modèle par Sarii Iuliia | Shutterstock *Couteau par Edwin Verin | Shutterstock *Architecture